Mae’r rhai sy’n mynychu yn cynnwys gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, gofalwyr, staff ysgol a choleg, hebryngwyr ysgol, myfyrwyr ôl-raddedig yn ogystal â chyflogwyr a sefydliadau o’r trydydd sector.