English

Epilepsi Cymru yw’r sefydliad epilepsi blaenllaw yng Nghymru ac mae’n bodoli i wella bywydau pawb sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr. Gall epilepsi effeithio ar unrhyw un o unrhyw oedran ac o unrhyw gefndir. Mae Epilepsi Cymru yma i helpu pobl sy’n byw gyda’r cyflwr a’u teuluoedd. Ffoniwch ein llinell gymorth ar 0800 228 9016 os oes gennych faterion ynglŷn ag epilepsi. Lawrlwytho’r canllaw Cael y ffeithiau am epilepsi

Os hoffech chi roi arian i Epilepsi Cymru neu os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer codi arian ewch i’n tudalen Just Giving www.justgiving.com/epilepsywales/ neu anfon e-bost atom ar info@epilepsy.wales

www.justgiving.com/epilepsywales